Friday, October 01, 2004 ... Deutsch/Español/Related posts from blogosphere

Czenglish

Together with your Czech teachers, you can unlearn English in 20 minutes.

Slovní spojení - collocations

Unvomitable truth ..... Nezvratná pravda (irrevocable truth)
Welded wine ..... Svařené víno (hot wine)
Hand-bag TV ..... Kabelová televize (cable TV)
From-under-her laundry ..... Spodní prádlo (underwear)
Pulling birds ..... Tažní ptáci (migrating birds)
Poisoning mechanism ..... Trávicí ústrojí (digestion system)
Selective driving ..... Výběrové řízení (job competition)
Crotch writing ..... Klínové písmo (cuneiform syllabary)
Guilty basements ..... Vinné sklepy (wine cellars)
Sausage of lovers ..... Párek milenců (a pair of lovers)
Goose burp ..... Husí krk (goose neck)
For me, behind me ..... Pro mě, za mě (I don't care)
Jednoslovné názvy - single composite words

Half-blame ..... Polovina (one half)
Overgossip ..... Překlep (typo)
Simplegreekness ..... Prostořekost (outspokenness)
Behind-without-baking ..... Zabezpečení (security)
Meeter ..... Potkan (sewer-rat)
Spasmer ..... Křeček (hamster)
Neo-raked ..... Neohrabaný (clumsy)
Aftersteak ..... Pořízek (husky man)
Undergater ..... Podvraťák (a dog without pedigree)
Ghostess ..... Duchna (feather quilt)

Rčení - sayings

Damage to speak ..... Škoda mluvit (not worth mention)
Don't wake up a swan ..... Nebuď labuť (don't be naive)
Relax in the living room ..... Odpočívej v pokoji (rest in peace)
Where she married herself, here she married herself ..... Kde se vzala, tu se vzala (suddenly she appeared)

Osobnosti - celebrities

Paincelebrate Soup ..... Boleslav Polívka
Tunecelebrate Littlecarrot ..... Ladislav Mrkvička
Martin Give-a-present ..... Martin Dejdar
Peacecelebrate Little Miner ..... Miroslav Horníček
Fun the Titman ..... Švanda dudák
Springcelebrate Hedgehog ..... Jaroslav Ježek

Věty a fráze - sentences and phrases

She is lubricated like a fox ..... Je mazaná jako liška (she is clever as a fox)

All the hydrogen probably made love in the solution ..... Veškerý vodík se asimiloval v roztoku ("made love" should be "assimilated")

He vomited a long postcard on her ..... Vrhl na ni dlouhý pohled (he checked her out)

Your eyes September ..... Tvé oči září (your eyes shine)

She was sitting on between ..... Seděla na mezi (she was sitting on the border of the forest)

I am not smelling myself in my leather today ..... Necítím se dnes ve své kůži (I don't feel myself today)

Stop knitting my head ..... Přestaň mi plést hlavu (stop confusing me)

He afterdid himself ..... Podělal se (he shit himself)

World champion in tanks on ice ..... Mistr světa v tancích na ledě ("tanks" should be "dance")


Studentské překlady do češtiny - student translations to Czech

Easter ..... Východňár (a Slovak word for a person from Eastern Slovakia)
Pubescent ..... Ten, kdo smrdí hospodou (the one who smells like a pub)
General Failure Reading Disc C ..... Generál Failure čte disk C (Mr. Failure, a general, is reading disk C)
I passed the exam ..... Propásnul jsem zkoušku (I missed the exam)
Sportswear ..... Sportovní nadávka (sport swear)
He stopped smoking ..... Přestalo se z něho kouřit (the smoke coming from the burning guy stopped)
Close relatives ..... Zavřete příbuzné (jail relatives)
To deliver ..... Odjátrovat (remove liver)

A Czech girl working in a pub in the UK

The landlord asked her if she could possibly continue the shift to later. She replied, "Only if you get down on your knees and please me".

(The mistake here is the inappropriate use of the adverb "please" in a role of a verb, while the correct word should be "ask" or "beg", cf. German bitten)

Finally:

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ..... Christopher the Bastard of Afterspoons and Withoutsatellites (the literal translation of the name of a well-known Czech aristocrat)

Add to del.icio.us Digg this Add to reddit

snail feedback (0) :

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1828728-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');